نمایندگی ۱ - ایران

139 هزار تومان ماهیانه

 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • تعداد دامنه اصلی 50 عدد
 • پهنای باند ماهیانه 450 گیگابایت
 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
 • تعداد پایگاه داده نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 7500 عدد
 • حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
 • قابلیت ارتقاء خودکار
 • دی ان اس اختصاصی

نمایندگی 3 - ایران

259 هزار تومان ماهیانه

 • فضای هاست 30 گیگابایت
 • تعداد دامنه اصلی 110 عدد
 • پهنای باند ماهیانه 600 گیگابایت
 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
 • تعداد پایگاه داده نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 11000 عدد
 • حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
 • قابلیت ارتقاء خودکار
 • دی ان اس اختصاصی

نمایندگی ۱ - ایران

549 هزار تومان ماهیانه

 • فضای هاست 80 گیگابایت
 • تعداد دامنه اصلی 220 عدد
 • پهنای باند ماهیانه 1000 گیگابایت
 • دامنه رایگان ir (برای سرویس یکساله)
 • تعداد پایگاه داده نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد ساب دامنه نامحدود
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 22000 عدد
 • حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
 • قابلیت ارتقاء خودکار
 • دی ان اس اختصاصی