ارسال تیکت

با ارسال تیکت در بخش پشتیبانی و فروش بصورت 24 ساعته پاسخ خود را دریافت کنید

ورود به بخش ارسال تیکت

ارسال ایمیل

شما میتوانید با ارسال ایمیل با ما کلیه مشکلات خود را مطرح کنید و در سریعترین زمان ممکن پاسخ خود را در ایمیل خود دریافت کنید

ارسال ایمیل

ارسال درخواست به هاست خزر

شما میتوانید پس از ثبت نام در بخش پشتیبانی با ارسال تیکت به بخش مورد نظر پاسخ خود را دریافت کنید

پیشنهاد ما جهت سهولت در پیگیری های آتی استفاده از گزینه ارسال تیکت میباشد