خرید VPS یا سرور مجازی

دسترسی بی نهایت با سرور مجازی هاست خزر امکان پذیر است. سرورهای مجازی هاست خزر با به روز ترین سخت افزارها به شما قابلیت این را می دهند که بتوانید متنوع ترین سرورها را انتخاب نمایید تا بتوانید با هر سیستم عامل دلخواه از آن ها استفاده نمایید. از دیگر مزایای سرورهای مجازی هاست خزر امکان کنترل فعالیت سرورها به صورت خودکار بوده و دیگر نیاز نیست نگران از دست رفتن اطلاعات خود باشید، چرا که در سرور مجازی هاست خزر سرویس های BackUp گیری برای شما به صورت خودکار از لحظه خرید سرور مجازی و اولین اتصال فعال می شوند.

# قیمت پردازنده رمدیسک ترافیک آی پی پورت خرید
VPS N1 299/0002 CORE 4 GB 30 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS N2 422/0004 CORE 6 GB 60 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS N3 569/0006 CORE 8 GB 90 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

# قیمت پردازنده رمدیسک ترافیک آی پی پورت خرید
VPS T1 184/0001 CORE 1 GB 40 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS T2 182/0001 CORE 1 GB 60 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS T3 252/0002 CORE 2 GB 80 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS T4 295/0002 CORE 3 GB 120 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS T5 345/0004 CORE 4 GB 180 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS T6 485/0004 CORE 6 GB 500 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS T7 580/0004 CORE 8 GB 500 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش

VPS T8 679/0004 CORE 8 GB 750 GB به تعداد مورد نیاز

سفارش